Oceňování, odhady nemovitostí - víte, že...

Užitečné informace

Ceny se stanovují podle vyhlášky Ministerstva financí ČR (oceňování podle cenového předpisu), a nebo podle prodejnosti, kdy se určuje obvyklá, neboli tržní cena nemovitosti. Oceňování nemovitostí je vyžadováno především v těchto případech:

  1. reálné rozdělení podle výše podílů
  2. přikázání nemovitosti jednomu nebo více spoluvlastníkům
  3. prodejem a rozdělením výtěžku podle výše podílů

S oceněním nemovitostí souvisí i oceňování věcných břemen. Nejčastější věcným břemenem bývá doživotní užívání nemovitosti při převodu z rodičů na děti. Zde se oceňuje hodnota zřizovaného věcného břemene. V darovací smlouvě je pak stanoven rozsah užívání nemovitosti a podle tohoto rozsahu se provede i ocenění. Provede se zaměření místností a prostor a vyčíslí se obvyklá hodnota věcného břemena podle zjištěných podkladů v obci. Věcné břemeno se oceňuje pro potřebu upravení ceny při převodu nemovitosti, ale i pro potřebu daňovou u doživotního užívání nemovitosti.

Vytvořil Zdeněk Materna