Oceňování, odhady nemovitostí - potřebné podklady pro ocenění nemovitosti

Potřebné podklady pro ocenění Vaší nemovitosti

Zde uvádím orientační soupis podkladů, které jsou vyžadovány pro vyhotovení znaleckého posudku (odhadu) nemovitosti. Skutečný rozsah těchto podkladů se však pro různé druhy ocenění liší a proto doporučuji tento soupis předem konzultovat se znalcem. Pokud Vám budou některé, dále uvedené doklady chybět, je možné tyto zajistit naší znaleckou kanceláří, popřípadě se na jejich opatření domluvit při návštěvě nemovitosti znalcem.

Vytvořil Zdeněk Materna